Cuda Eucharystyczne

Bolsena 1263 r. Kiedy kapłan przystąpił do rozdzielania Komunii Świętej, jedna z Hostii nagle zaczęła krwawić. Najświętsza Krew przesączyła się przez jego palce i spłynęła na białe płótno korporału. Hostia, którą Piotr z Pragi nadal trzymał w dłoni, zachowała postać białego chleba. Ksiądz zawinął ją w korporał, włożył do kielicha i chciał powrócić do zakrystii. Wtem kilka kropel Krwi upadło na posadzkę. Czytaj więcej .....

Rachunek sumienia przed spowiedzią

Aby spowiedź była ważna i owocna konieczne jest czynienie przed nią Rachunku Sumienia. Nie można przystępować do sakramentu pojednania nieprzygotowanym, ponieważ narażamy się na nieważność spowiedzi – świętokradztwo – jeżeli nie przypomnieliśmy grzechów ciężkich, które popełniliśmy ... czytaj więcej

Odpusty

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.           
Popełniając grzech, zaciągamy winę i ściągamy na siebie karę. W sakramencie pojednania grzesznik ... czytaj więcej

Sakrament pojednania. Warunki dobrej spowiedzi.

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”. ... czytaj więcej

Przebaczenie

Zło i krzywdy zadane nam przez innych nas ranią. Niszczą nasze życie. Na zło możemy odpowiedzieć złem lub dobrem. Zła złem nie zwyciężymy, krzywdę, krzywdą też nie pokonamy, ale możemy zwyciężyć tylko dobrem. Nie powinniśmy odpłacać ... czytaj więcej

Grzech

Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem” KKK  1440
Grzech jest ... czytaj więcej

Modlitwa

Modlitwa jest to relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Określają ją słowa: spotkanie, rozmowa, dialog, słuchanie, przebywanie, trwanie z Bogiem. 
Istotę modlitwy stanowi czas, który Bogu ofiarowujemy, aby On mógł przemieniać nasze życie. 
Zostaliśmy stworzeni przez Boga ... czytaj więcej
2015 © parafia hańsk :: All rights reserved. Odwiedzin: 481816