Rachunek sumienia przed spowiedzią

Aby spowiedź była ważna i owocna konieczne jest czynienie przed nią Rachunku Sumienia. Nie można przystępować do sakramentu pojednania nieprzygotowanym, ponieważ narażamy się na nieważność spowiedzi – świętokradztwo – jeżeli nie przypomnieliśmy grzechów ciężkich, które popełniliśmy i nie wyznajemy ich na spowiedzi. Nie dotykamy wielu dziedzin swojego życia i grzechów.
Wskazówki praktyczne. 
  1. Modlitwa do Ducha Świętego o stanięcie w prawdzie.
  2. Przypomnienie, kiedy ostatni raz byłem u ważnej spowiedzi. Jeżeli była kiedyś spowiedź świętokradzka, to wszystkie pozostałe spowiedzi też są świętokradzkie. Należy wrócić do ostatniej ważnej i wyznać jeszcze raz wszystkie grzechy ciężkie popełnione i powiedzieć o spowiedzi nieważnej.
  3. Czy odprawiłem pokutę? Jeżeli nie to przed spowiedzią należy to uczynić. Przystępując do kolejnej spowiedzi bez odprawionej pokuty, lekceważymy sakrament Bożego miłosierdzia.
  4. Zastanowić się czy wypełniłem wszystkie „Warunki dobrej spowiedzi – Pięć warunków sakramentu pokuty” po ostatniej spowiedzi.
  5. Przypominamy jakie grzechy ciężkie popełniliśmy, w przybliżeniu, także co do ilości.
  6. Osoby spowiadające się rzadko zawsze powinny korzystać z tekstu Rachunku sumienia zawartego w Książeczkach do nabożeństwa (lub innych), albo poznawać swoje grzechy na podstawie: Przykazań Bożych i kościelnych, Grzechów głównych, Uczynków miłosiernych. Osoby spowiadające się systematycznie przynajmniej kilka razy w roku powinny sięgnąć po tekst Rachunku sumienia.
  7. Zastanowić się nad poprawą swojego życia, uczynić  konkretne postanowienie.
  8. Żałować za popełnione grzechy. 

Teksty do  Rachunku Sumienia: