Boże Narodzenie

2023-12-24

Adwent

Czas refleksji nad życiem

2023-12-09
" Czuwajcie i módlcie się bo nie znacie dnia ani godziny kiedy Syn Człowieczy przyjdzie"

Zaproszenie do modlitwy.

2023-12-01
Zachęcam do podjęcia modlitwy za naszą wspólnotę parafialną.
Jest wiele osób zagubionych, zniewolonych, cierpiących, doświadczających biedy materialnej i moralnej.
Odmówmy każdego dnia modlitwę do Św. Michała Archanioła. 

                                               Modlitwa do Św. Michała Archanioła
                                          Święty Michale Archaniele broń nas w walce. 
                                          Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha 
                                          bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, 
                                          pokornie prosimy, a Ty Książe wojska niebieskiego, 
                                          szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz 
                                          krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Z NASZEGO KOŚCIOŁA