Modlitwa

Modlitwa jest to relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Określają ją słowa: spotkanie, rozmowa, dialog, słuchanie, przebywanie, trwanie z Bogiem. 
Istotę modlitwy stanowi czas, który Bogu ofiarowujemy, aby On mógł przemieniać nasze życie. 
Zostaliśmy stworzeni przez Boga jako osoby wolne rozumne, obdarowane przez Niego różnymi darami – zdolnościami. Wszystkie dary, talenty jakie posiadamy zawdzięczamy Bogu, to co naprawdę do nas należy to jest czas, który możemy wykorzystać w różny sposób: czyniąc dobro lub zło, marnując, przeznaczając na naukę, rozrywkę, dla kogoś, siebie, Boga.  
Oczywiście ważne jest także, w jaki sposób ten czas ofiarowany wypełnimy na: Eucharystię, która jest najdoskonalszą modlitwą, adorację Najświętszego Sakramentu, rozważanie Słowa Bożego, odmawianie modlitw, słuchanie Boga, itd. – są to rodzaje modlitw. Ale bez ofiarowania czasu nic Bogu nie ofiarujemy.
 
Nie będzie rozwoju duchowego jeżeli nie będziemy się modlić. Podczas modlitwy pozwalamy Bogu, przy naszej współpracy, aby on przemieniał nas i nasze życie.
Aby przemienić swoją skórę - opalić się – musimy wystawić nasze ciało na działanie słońca, nie wystarczy minuta, ale o wiele więcej czasu, owoców opalania Też nie widzimy od razu. Aby Bóg mógł nas przemieniać potrzebuje także naszego czasu i owoce też nie będą widoczne od razu. 
Modlitwa jest wysiłkiem człowieka, ale także łaską od Boga - darem Ducha Świętego. Dlatego powinniśmy prosić Jego o dar modlitwy, aby on uczył nas się modlić, modlił w nas i za nas. Aby nauczyć się modlić, trzeba trwać na modlitwie.
 
Wskazówki praktyczne dotyczące modlitwy: 
1.  Stan łaski uświęcającej 
2.  Stała pora i miejsce 
3. Wyciszenie przed 
4.  Zajęcie odpowiedniej postawy 
5. Stanąć w obecności Boga 
6. Wezwanie Ducha Świętego – prośba o dar modlitwy 
7. Trwanie na modlitwie (odpowiednia długość ) 
8. Rozproszenia oddawać Bogu i powracać do modlitwy 
9. Nie skupiać się na tym aby się dobrze modlić, ale na Bogu 
10. Nie zapominać w czasie modlitwy o milczeniu i słuchaniu Boga  

Adoracja Najświętszego sakramentu jest szczególnym rodzajem modlitwy. Jest spotkaniem z Chrystusem, który jest żywy, prawdziwy obecny pod postacią chleba. Możemy wpatrywać się w Niego i kontemplować. Jest to przebywanie w bliskości Boga samego, twarzą w twarz. Jak najczęściej powinniśmy trwać przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, aby On dokonywał przemiany naszego życia.