13 październik
Dzień Pierwszy - niedziela
Temat: Zbawienie - najważniejszy cel życia.

9.00 - Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych (błogosławieństwo misjonarza i symboliczne przekazanie kluczy, Ewangelii oraz stuły). Msza święta z nauką misyjną
11.00 - Msza święta z nauką misyjną
12.15 - Nabożeństwo Fatimskie

14 październik
Dzień Drugi - poniedziałek
Temat: W Jezusie Chrystusie Bóg szuka człowieka.

16.30 - Różaniec święty
17.00 - Msza święta z nauką misyjną
18.30 - Nabożeństwo Słowa Bożego

15 październik
Dzień Trzeci - wtorek
Temat: Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie

  7.00 - Msza święta z nauką misyjną
10.00 - Uroczysta celebracja sakramentu pokuty i pojednania
17.00 - Uroczysta celebracja sakramentu pokuty i pojednania.
18.30 - Procesja Różańcowa na cmentarz

16 październik
Dzień Czwarty - środa
Temat: Jezus Moim Panem i Zbawicielem

16.30 - Różaniec święty
17.00 - Msza święta z nauką misyjną
18.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17 październik
Dzień Piąty - czwartek
Temat: Maryjo z Louders - módl się za nami

10.00 - Odwiedziny chorych w domach
17.00 - Msza święta z nauką misyjną, dla chorych 
i starszych w podeszłym wieku z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Błogosławieństwo starszych i chorych
18.30 - Nabożeństwo Maryjne 

18 październik
Dzień Szósty - piątek
Temat: Duch święty obietnicą Ojca

16.30 - Różaniec święty
17.00 - Msza święta z nauką misyjną
18.30 - Droga Krzyżowa ulicami Hańska 

19 październik
Dzień Siódmy - sobota
Temat: Kościół wspólnotą wierzących
Nawiedzenie parafii przez święte znaki - Relikwie Męczenników Podlaskich oraz Matki Bożej Kodeńskiej

11.00 - modlitewne czuwanie i oczekiwanie na przybycie znaków
12.00 - Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa, odnowienie ślubów kapłańskich, zakonnych i małżeńskich. Zawierzenie parafii Matce Bożej Kodeńskiej i Męczennikom z Pratulina 
19.00 - Nabożeństwo Słowa Bożego. Apel Jasnogórski 

20 październik
Dzień Ósmy - niedziela
Temat: Bądźcie moimi światkami

9.00 - Msza święta z nauką misyjną
11.00 - Uroczysta Eucharystia, poświecenie tablicy misyjnej, poświęcenie misyjnych krzyży domowych, błogosławieństwo misyjne i pożegnanie Świętych znaków.