Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego 13 września 2015

     13 września, w niedzielę, w Naszej Wspólnocie Parafialnej przeżywaliśmy uroczystość odpustową Podwyższenia Krzyża Świętego, połączoną z Dożynkami Parafialnymi. Oddawaliśmy cześć Krzyżowi Świętemu – znakowi naszej wiary, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i szatanem, miłości Boga do człowieka. 
    Naszym Uroczystościom przewodniczył ks. Prałat Ryszard Kardas z Białej Podlaskiej, który przewodniczył sumie odpustowej, koncelebrowanej przez ks. Jerzego – rodaka Hańskiego i ks. proboszcza. Ks. Prałat wygłosił Słowo Boże, w którym wzywał do obrony Krzyża i mówił o jego dźwiganiu każdego dnia. 
    Ks. Prałat, dokonał także poświęcenia nowych konfesjonałów.Nasze uroczystości rozpoczęły się dzień wcześniej w sobotę, Eucharystią sprawowaną za zmarłych na cmentarzu grzebalnym przez ks. Sławomira proboszcza z Hańska i ks. Zbigniewa proboszcza z Dubeczna. Słowo Boże wygłosił ks. Zbigniew. Po Mszy św. ks. Sławomir dokonał poświęcenia nowego pomnika ks. Marcelego Matuszelańskiego.

Suma odpustowa

Poświęcenie konfesjonałów