Poświęcenie ołtarza - Odpust Św. Rajmunda 31.08.2017 r

Więcej zdjęć ...
Zgromadzimy się 31 sierpnia 2017 r w naszej świątyni aby obchodzić uroczystość odpustową ku czci patrona Św. Rajmunda. Nasze uroczystości odpustowe w tym roku miały wyjątkową oprawę. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Gurda, w asyście kapłanów, który dokonał poświęcenia nowego marmurowego ołtarza, w 98 rocznicę poświęcenia naszej świątyni.
Najważniejszym obrzędem przy poświęceniu ołtarza jest sprawowanie Eucharystii. Zgodnie jednak z powszechną tradycją odmawia się również specjalną modlitwę poświęcenia, która wyraża wolę poświęcenia ołtarza Panu na stałe i prośbę o Jego błogosławieństwo.
Po uroczystym wejściu Ks. Bp  pobłogosławił  wodę i pokropi nią lud i nowy ołtarz.
Po liturgii Słowa i homilii, wyznaniu wiary, wzywaliśmy wstawiennictwa świętych śpiewając litanię do Wszystkich Świętych.
Następnie nastąpiły obrzędy namaszczenia, okadzenia, nakrycia i oświetlenia ołtarza.
Są one widocznymi znakami ukazującymi niewidzialne dzieła, których Pan dokonuje za pośrednictwem Kościoła sprawującego Boże misteria, a zwłaszcza Eucharystię.
a) Namaszczenie ołtarza: Przez namaszczenie krzyżmem ołtarz staje się symbolem Chrystusa, który przed wszystkimi został "Namaszczony" i tak jest nazwany. Ojciec przecież namaścił Go Duchem Świętym i ustanowił Najwyższym Kapłanem, aby na ołtarzu swego Ciała złożył w ofierze swoje życie za zbawienie wszystkich.
b) Kadzidło spala się na ołtarzu, aby ukazać, że Ofiara Chrystusa, która w tym misterium wciąż jest obecna, wznosi się do Boga jak miła woń. Ma to również wyrazić myśl, że modlitwy wiernych, pełne błagań i wdzięczności, docierają do tronu Boga.
c) Nakrycie ołtarza wskazuje, że ołtarz chrześcijański jest miejscem Ofiary eucharystycznej oraz stołem Pańskim. Dokoła niego stoją kapłani i wierni, i przez tę samą czynność, choć spełniają różne funkcje, sprawują pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz spożywają Wieczerzę Pańską. Dlatego ołtarz jako stół uczty ofiarnej odpowiednio się przygotowuje i uroczyście przyozdabia. Oznacza to wyraźnie, że ołtarz jest stołem Pana, do którego wszyscy wierni przychodzą z radością, by posilić się Bożym pokarmem, czyli Ciałem i Krwią ofiarowanego Chrystusa.
d) Oświetlenie ołtarza przypomina, że Chrystus jest "Światłem na oświecenie pogan", którego blaskiem jaśnieje Kościół, a dzięki niemu cała rodzina ludzka.  
Na przygotowanym ołtarzu biskup i kapłani sprawowali Eucharystię, która jest główną i najstarszą częścią całego obrzędu. Sprawowanie Eucharystii jak najściślej wiąże się z obrzędem poświęcenia ołtarza:
- przez sprawowanie eucharystycznej Ofiary osiąga się i jasno ukazuje najważniejszy cel, dla którego ołtarz zbudowano;  - Eucharystia, która uświęca serca przyjmujących ją, w pewien sposób uświęca też ołtarz, jak to niejednokrotnie twierdzili starożytni Ojcowie Kościoła: "Godny podziwu jest ten ołtarz, bo chociaż z natury swej jest kamieniem, staje się święty, gdy tylko przyjmie Ciało Chrystusa.
Po zakończeniu Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówiliśmy litanię do Św. Rajmunda i ruszyła procesja wokół kościoła.
Uroczystości w kościele zakończył Ks. Bp  błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.