Misterium Męki Pańskiej 9 kwietnia 2017

Po raz drugi w naszej parafii przeżywaliśmy Misterium MękiPańskiej. Rozpoczęło się w godzinie miłosierdzia – 15.00 w świątyni.