Co należy uczynić, aby ochrzcić dziecko ?

Do kancelarii parafialnej powinni zgłosić się rodzice, którzy pragną ochrzcić swoje dziecko ok. miesiąca przed planowanym chrztem, aby:
1. Ustalić termin chrztu.
2. Przedstawić osoby, planowanych chrzestnych proboszczowi do akceptacji.
3. Ustalić termin spisania Aktu Chrztu.

Wymagane dokumenty:

1. Zaświadczenia rodziców o uczestnictwie w Katechezach przygotowujących do chrztu.
2. Jeżeli chrzestni są z parafii, również zaświadczenie o uczestnictwie w Katechezach przygotowujących do chrztu.
3. Jeżeli chrzestni są z innej parafii, zaświadczenie z własnej parafii, że mogą być chrzestnymi. 

W tygodniu przed chrztem, do kancelarii parafialnej zgłaszają się rodzice i chrzestni w celu spisania Aktu chrztu.

Wymagane dokumenty:

1. Akt urodzenia dziecka.

Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

Wymagania:

Rodzice: winni być w sakramentalnym związku małżeńskim i praktykującymi katolikami. Wcześniej uczestniczyć w Katechezach przygotowujących do chrztu.

Rodzice chrzestni: mają być praktykujący i żyjący zgodnie z wymaganiami wiary Kościoła rzymskokatolickiego i być gotowymi, aby w razie potrzeby mogli wychowywać dziecko zgodnie z wiarą, w której dziecko zostało ochrzczone. Wcześniej uczestniczyć w Katechezach przygotowujących do chrztu.Rodzicami chrzestnymi nie mogą być: osoby pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim, rozwiedzione, niepraktykujące, żyjące w sprzeczności z nauką Kościoła Katolickiego, innego wyznania i małoletni - zob. przepisy Prawa Kanonicznego i Katechizmu Kościoła Katolickiego .