Nowenna do Św. Rajmunda

Nowenna do Św. Rajmunda

Dzień I - Parafia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W pierwszym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu naszą parafię, której jesteś patronem.

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz naszą wspólnotę, za Twoją opatrzność nad nami.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich parafian, mieszkających tutaj, ale także tych, którzy mieszkają w różnych miejscach naszej Ojczyzny i świata. Od najstarszych do najmłodszych, tych, którzy są z Bogiem zjednoczeni, ale także tych, którzy przeżywają różne problemy, troski, cierpiących, zniewolonych, wątpiących, miej nas wszystkich w Swojej opiece.

Wypraszaj u Boga potrzebne nam łaski:
- Aby Bóg obdarzał nas Swoim błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
- Aby Bóg zachował nas od nieszczęść i kataklizmów -
- Aby Bóg błogosławił każdej naszej pracy -
- Aby Bóg obdarzał nas zdrowiem duszy i ciała -
- Aby Bóg zachował nas od grzechu i pokus -
- Aby Bóg przemieniał nasze serca -
- Aby ustały w naszej wspólnocie waśnie i spory -
- Aby wzrastała nasza wiara i wierność -
- Aby wzrastała miłość -
- Aby żyjący w nienawiści potrafili przebaczyć -
- Aby zniewoleni odzyskali wolność -
- Aby grzesznicy się nawrócili -
- Aby nasza wspólnota wzrastała w świętości -
- Abyśmy wszyscy pełnili Bożą wolę i budowali Jego królestwo –

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

Dzień II – Rodziny i małżeństwa.

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W drugim dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu nasze rodziny, rodziny z naszej parafii, wszystkie małżeństwa.

Dziękujemy Ci Boże za nasze rodziny, wszystkie rodziny naszej parafii, za małżeństwa, dziękujemy Ci Chryste za sakrament małżeństwa, poprzez który zsyłasz Swoje Błogosławieństwo.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkie rodziny i małżeństwa, te, w których panuje: miłość, zgoda, w których Bóg jest obecny, ale także te, które przeżywają kryzysy, w których brak miłości, zgody, jedności, które doświadczają cierpienia, w których panuje bieda duchowa i materialna, w których panuje alkohol, zniewolenia, brak przebaczenia, które doświadczają przemocy. Polecamy związki niesakramentalne, nieformalne. 

Wypraszaj u Boga potrzebne łaski:
- Aby Bóg obdarzał rodziny i małżeństwa Swoim błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
- Aby Bóg bronił rodziny i małżeństwa, od wszelkiego zła i nieszczęść -
- Aby Duch Św. napełniał serca małżonków i rodziców darem Miłości -
- Aby Bóg udzielał daru jedności i przebaczenia -
- Aby Bóg odnawiał łaski sakramentu małżeństwa -
- Aby rodziny były silne Bogiem –
- Aby rodziny żyły na wzór świętej rodziny z Nazaretu -
- Aby dzieci w rodzinach doświadczały miłości rodziców -
- Aby rodzice troszczyli się o swoje dzieci –
- Aby rodzice byli autorytetami dla swoich dzieci -
- Aby rodzice byli światkami Chrystusa i przekazywali wiarę swoim dzieciom -
- Aby małżonkowie byli wierni sobie -
- Aby małżonkowie potrafili wypełnić przysięgę małżeńską -
- Aby osoby żyjące w związkach niesakramentalnych i nieformalnych, otworzyły się na Miłość Boga -
- Aby małżeństwa rozbite powróciły do jedności -
- Aby Bóg obdarzał małżeństwa i rodziny tymi łaskami, których potrzebują –

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

 

Dzień III – Młodzież

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W trzecim dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu młodzież.  

Dziękujemy Ci Boże za każde młode serce, które bije.  Za tych, którzy trwają przy Tobie, dążą do świętości. Za wszystkie łaski, które spływają na młodzież. Za Twoją opiekę.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie młodzieńców i dziewczęta, którzy mieszkają pośród nas, ale także, tych, którzy przebywają poza domem rodzinnym, zdobywając wiedzę, którzy za pracą udali się daleką stąd, a nawet opuścili Ojczyznę. Młodzież realizującą wezwanie Jezusa do naśladowania Jego, która słyszy głos powołania, ale, także tą, która zapomniała o Bogu, zbuntowała się przeciw Niemu, uległa duchowi tego świata, popadła w różne zniewolenia, która stoi przed dokonaniem życiowych wyborów. Młodzież poranioną, niedoświadczającą miłości, akceptacji, szukającą pomocy.  

Wypraszaj u Boga potrzebne łaski:
- Aby Bóg obdarzał młodzież Swoim błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
- Aby Bóg ochraniał przed złem -
- Aby Bóg umacniał w młodzieży to co szlachetne i piękne -
- Aby Bóg, był drogowskazem ich życia -
- Aby Bóg napełniał ich serca miłością -
- Aby Bóg obdarowywał ich odwagą kroczenia pod prąd duchowi świata - 
- Aby Bóg uwalniał ze zniewoleń -
- Aby młodzież otrzymała łaskę wiary -
- Aby nie załamywały ją trudy życia -  

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda 

Dzień  IV - Dzieci

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W czwartym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkie dzieci.

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz dzieci. Za to, że jesteś kochającym Ojcem.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich dzieci, poczęte w łonach matek, przyjęte z miłością przez rodziców, ale i te niechciane, niekochane, których życie jest zagrożone, bo matki chcą je zabić, te, które chorują, które przebywają w domach dziecka, które utraciły rodziców. Te, które żyją w kochających rodzinach i te żyjące w rodzinach patologicznych, gdzie doświadczają przemocy, lęku. Wszystkie dzieci.

Wypraszaj u Boga potrzebne łaski:
- Aby Bóg obdarzał błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
- Aby Bóg chronił dzieci przed grzechem i złem -
- Aby poczęte dzieci były przyjęte i otoczone miłością -
- Aby rodzice nie zabijali własnych dzieci -
- Aby dzieci cieszyły się zdrowiem -
- Aby każde dziecko żyło w kochającej rodzinie -
- Aby dorośli nie gorszyli dzieci -
- Aby rodzice zadbali o wzrastanie w wierze swoich dzieci -
- Aby rodzice byli autorytetami dla dzieci -
- Aby dzieci nie ulegały nałogom -
- Aby Bóg udzielał dzieciom wszystkich potrzebnych łask –

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

 Dzień V – Kobiety 26 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W piątym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkie kobiety.

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz kobiety. W szczególny sposób dziękujemy za nasze mamy, które dały nam życie i otaczają miłością.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich kobiety, dziewczęta, matki, żony, kobiety, które proszą o potomstwo, w stanie błogosławionym, zatroskane o swoje dzieci, matki płaczące nad swoimi zatracającymi się dziećmi, matki, które porzuciły własne dzieci, które pozbawiły je życia. Dziewczęta, które odkrywają swoje powołanie. Kobiety zniewolone, żyjące w grzechu. Wdowy. Polecamy wszystkie kobiety, także Tobie Maryjo Matko Częstochowska w Twoją uroczystość, wstawiaj się za nimi.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy

- Aby Bóg obdarzał wszystkie kobiety Swoim błogosławieństwem – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
- Aby dziewczęta usłyszały głos powołania do służby Bogu i z odwagą na niego odpowiedziały -
- Aby Bóg wysłuchał błagań matek, żon i otarł ich łzy -
- Aby Bóg obdarzył matki miłością do swoich dzieci -
- Aby Bóg obdarzał żony darem miłości do swoich mężów -
- Aby kobiety naśladowały w swoim życiu najdoskonalszą kobietę Maryję -
- Aby odkrywały swoje powołanie jako kobiety -
- Aby żadna matka nie zabiła własnego dziecka -
- Aby pojednały się rozbite małżeństwa i powróciły do jedności -   
- Aby matki opłakujące swoje zmarłe dzieci zaznały pocieszenia -
- Aby wdowy potrafiły przyjąć śmierć swoich mężów i zaznały pokoju -
- Aby cierpiące kobiety, łączyły krzyż swój z krzyżem Chrystusa -
- Aby Bóg udzielał wszystkim kobietom potrzebnych łask –

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda


Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda


Dzień VI – Chorych, opiekujących się chorymi 27 sierpnia

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W szóstym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkich chorych, cierpiących.

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz chorych, cierpiących, za umocnienie ich w dźwiganiu krzyża. Za wszystkich uzdrowionych przez ciebie. Za wszystkich, którzy cieszą się zdrowiem. Za tych, którzy z miłością pochylają się nad cierpiącymi, za służbę zdrowia, lekarzy, pielęgniarki, ratowników, wszystkich pracowników szpitali, ośrodków zdrowia.   

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich chorych, cierpiących, tych, którzy zajmują się chorymi w domach, przychodniach, szpitalach, placówkach służby zdrowia. Lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, cały personel służby zdrowia, opieki społecznej, członków caritasu. Tych, którzy cierpią na ciele, ale także duchu. Obłożnie chorych, sparaliżowanych, tych, którzy łączą swoje cierpienia z Twoim Jezu cierpieniem i ofiarowują je za innych, także tych, którzy nie wytrzymują cierpienia. Tych, którzy nie widzą jego sensu. Tych, którzy dążą do eutanazji i ją wykonują. Za umierających.
    

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał wszystkich chorych, cierpiących, opiekujących się chorymi Swoim błogosławieństwem –
- Aby Bóg udzielił cierpiącym siłę do dźwigania tego krzyża -
- Aby Bóg udzielał chorym łaski zdrowia -
- Aby Bóg udzielił łaski cierpliwości dla opiekunów chorych -
- Aby Bóg udzielał łaski miłości do chorych dla wszystkich zajmujących się nimi -
- Aby cierpiący nie marnowali cierpienia, ale potrafili ofiarowywać je Bogu –
- Aby wszyscy opiekujący się chorymi dostrzegali w nich cierpiącego Chrystusa -
- Aby opiekujący się chorymi mieli siłę do posługi cierpiącym -
- Aby nie zabijano, ludzi chorych -
- Aby każdy człowiek mógł w godny sposób odejść z tego świata -
- Aby każdy umierający otrzymał łaskę pojednania się z Bogiem -
- Aby Bóg udzielał wszystkim cierpiący, troszczącym się o chorych potrzebnych łask –

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda


Dzień VII – Zniewolonych.

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W siódmym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkich zniewolonych i ich bliskich.  

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz zniewolonych, za tych, których uwolniłeś z niewoli, za ich bliskich, których postawiłeś przy nich, aby pomagali im, że wspierasz ich.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich zniewolonych przez: alkohol, narkotyki, tytoniu, komputery, zmysłowość, będących w niewoli grzechu, w każdym zniewoleniu. Ich bliskich, zatroskane matki, żony, ojców, mężów, cierpiące dzieci.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał wszystkich zniewolonych i ich bliskich Swoim błogosławieństwem –
- Aby Bóg udzielał zniewolonym łaski wolności -
- Aby Bóg chronił przez zniewoleniem dzieci i młodzież -
- Aby Bóg uzdrawiał rany zadane przez zniewolonych -
- Aby zniewoleni otwierali się na boże miłosierdzie -
- Aby żyjący w grzechu mieli siłę zerwać ze złem -
- Aby bliscy zniewolonych nie tracili nadziei i ufali w moc Boga -
- Aby Bóg udzielał wszystkim zniewolonym, troszczącym się o nich potrzebnych łask –

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda


Dzień VIII – Wątpiących, niewierzących.

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W ósmym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkich wątpiących, przeżywających kryzys wiary.   

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz Twoich wyznawców, za liczne nawrócenia, za to że, pozwalasz odnaleźć się poszukującym, umacniasz słabych, pomagasz odnaleźć prawdę wątpiącym.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich wierzących, wątpiących, przeżywających kryzys wiary, tych którzy stracili wiarę, niewierzących, wszystkich chrześcijan, wyznawców innych religii.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał wszystkich Swoich wyznawców błogosławieństwem –
- Aby Bóg umacniał naszą wiarę -
- Aby Bóg chronił nas od zwątpienia -
- Aby Bóg umacniał wątpiących -
- Aby przeżywający kryzys wiary doświadczyli Bożej obecności -
- Aby niewierzący odkryli Boga -
- Aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili jedno -
- Aby wyznawczy innych religii poznali prawdziwego Boga -
- Aby wierzący byli świadkami wiary dla wątpiących i niewierzących -
- Aby Bóg udzielał wszystkim wierzącym, wątpiącym potrzebnych łask –

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda

Dzień IX – Nasze potrzeby.

Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W dziewiątym ostatnim dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkie nasze potrzeby i pragnienia.  
 

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski jakie nam udzielasz, naszym bliskim, rodzinom, naszej wspólnocie parafialnej. Za wszystkie wysłuchane prośby. Za Miłość do nas, za dzieło naszego zbawienia, za Maryję naszą matkę, za rzesze świętych i błogosławionych, za naszego patrona św. Rajmunda.

Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkie nasze potrzeby i pragnienia, potrzeby naszych bliźnich, całego świata, nas samych, nasze rodziny, bliskich, naszą parafię, diecezję, Ojczyznę i świat cały. Sprawę pokój na świecie, ustania nienawiści w ludzkich sercach i między narodami, sprawiedliwość społeczną, ochronę od kataklizmów, poszanowanie godności człowieka i jego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

- Aby Bóg obdarzał wszystkich ludzi i cały świat Swoim błogosławieństwem –
- Aby Bóg obdarzał świat miłosierdziem -
- Aby Bóg obdarzał wszystkich ludzi darem miłości -
- Aby Bóg przyjął zmarłych do Swego królestwa -
- Aby Bóg obdarzył wszystkich grzeszników łaską nawrócenia -
- Aby świat został zachowany od klęsk żywiołowych -
- Aby w ludzkich sercach i na świecie nastał pokój -
- Aby chorzy otrzymali łaskę zdrowia-
- Aby nasza wspólnota parafialna wzrastała w łasce Bożej -
- Aby Bóg raczył wysłuchać naszych próśb –

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje:

Modlitwa do Św. Rajmunda

Chwalebny  Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż   nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Litania do Św. Rajmunda