Apel o pomoc dla poszkodowanej w pożarze Pani Janinie Gil. 
Pożar strawił dorobek całego życia, zniszczeniu uległ budynek mieszkalny. W jednej chwili rodzina została pozbawiona dachu nad głowa, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku.
Dlatego gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym zarówno w formie rzeczowej (materiały budowlane, praca przy budowie) jak i finansowej o rozważenie udzielenia pomocy.
Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku, do którego można dostarczyć rzeczy, które mają być przekazane poszkodowanym. Bliższe informacje możecie Państwo uzyskać od pracowników Ośrodka pod numerem telefonu : 82 5714 039.
Natomiast pomoc finansową można przekazywać przez konto parafii Hańsk 55 8042 0006 0420 0374 2000 0010 z dopiskiem "Janina Gil". Lub na subkonto Caritas 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010 z dopiskiem -  „42314 - Gil Janina - Pogorzelcy”. Trwa zakładanie subkonta Caritas – na pomoc dla Pani Janiny.